Leer je muzikale kant kennen via een drum workshop

Muziek zit in iedereen. Of je nu staat te blèren onder de douche of subtiel een deuntje neuriet, we zijn toch altijd wel op de één of andere manier met muziek bezig en daarvoor hoeven we dus lang niet altijd de radio aan te zetten. Ook bepaalde geluiden in de wereld kunnen je immers als muziek in de oren klinken. Daarom bestaat er immers ook een dergelijk gezegde. Als bepaalde klanken op een harmonieuze manier met elkaar samenhangen, dan ervaar je dat als luisteraar toch al snel als muziek. Maar dat gaat niet altijd op uiteraard. In de jazz is het bijvoorbeeld zo dat de muziek bestaat uit disharmonie en chaos. Maar dat zorgt uiteindelijk weer voor een unieke vorm van harmonie, want je hebt dan als het ware te maken met een soort van harmonieuze chaos of een chaotische harmonie. Een paradox die deze muziekstroming juist zo interessant maakt. Muziekbeleving blijft uiteraard een kwestie van persoonlijke smaak. Daar waar jij iets hoort en helemaal in extase raakt, kan iemand anders bij de zelfde klanken spreken over herrie. Verder heeft muziek ook een bepaalde positieve uitwerking op degene die de muziek maakt. Als je intensief bezig bent met muziek maken via bijvoorbeeld het bespelen van een instrument, dan heeft dat een positieve invloed op je concentratie. Daarnaast kun je helemaal zen worden als je je op den duur verliest in de muziek. Volgens de filosoof Schopenhauer was het zelfs zo dat je alleen via de kunst van de muziek kon doordringen tot het bovenaardse, de wereld die achter de wereld zoals wij die waarnemen schuilgaat; ofwel de wereld van de Ideeën. Het is dan ook niet zo gek dat je bijvoorbeeld via een drum workshop wilt leren drummen. Drummen is een muziekvorm die bij uitstek heel therapeutisch kan werken. Als je eenmaal het ritme te pakken hebt, dan neemt de muziek en dus ook het ritme het op een gegeven moment van je over. Je bent niet meer bewust aan het nadenken over waar je moet slaan met de drum stokjes. Op dat moment verlies je jezelf helemaal in het drummen. Het is dan ook om deze reden dat je veel professionele drummers helemaal los ziet gaan. Je zou daardoor denken dat het hele drukke extraverte mensen zijn. Maar als je ze ontmoet wanneer ze niet drummen, dan zijn het vaak heel rustige mensen. Het is juist de extase die ze ervaren tijdens het drummen dat ze zich zo kunnen laten gaan. In dat opzicht bevinden ze zich tijdens het hoogtepunt van een drumsessie inderdaad in de Schopenhaueriaanse Ideeënwereld. Als jij die wereld ook wilt betreden, dan zal je eerst moeten beginnen met een drum workshop. Via een drum workshop kun je voor jezelf ontdekken of drummen iets voor jou is en of je er aanleg voor hebt.

Een drum workshop volg je natuurlijk bij drumdrumdrum.nl

Mocht je een drumworkshop willen volgen, dan heb je natuurlijk wel de juiste professionele begeleiding nodig. Deze kun je dan ook verwachten als je een drum workshop volgt bij drumdrumdrum.nl. Via leuke en speelse workshops voor jong en oud kan iedereen de basisvaardigheden van het drummen onder de knie krijgen. Dus als je wilt weten hoe het is om lekker los te gaan op een drumstel, informeer dan naar de mogelijkheden van een drum workshop.

De opties van drumdrumdrum.nl

Als je op de site kijkt van drumdrumdrum.nl, dan zie je in ieder geval verschillende mogelijkheden waar je uit kunt kiezen zoals:

  • Drum les
  • Druk workshop
  • Voorstellingen

Dus als je op zoek bent naar een workshop dan klik je op drum workshop voor meer informatie.